Inicio>   HUGH GRANT

 

Amor con preaviso  (2002)

 

Unha típica comedia romántica protagonizada por Sandra Bullock e Hugh Grant.Amor. Unha avogada acepta traballar para un simpático e despreocupado millonario que lle prometeu que a cambio dos seus servizos legais non levará a cabo a demolición dun emblemático edificio cuxa integridade ela quere preservar. Non obstante, a relación non estará exenta de problemas

dados os seus carácteres antitéticos.

 

Ao cruzar o límite   (1996)

 

Grant e Hackman mostran as súas posturas ben razoadas en defensa dos seus personaxes. Misterios médicos e dilemas morais para unha fita entretida. O principal problema é que ninguén cre Hugh Grant.

 

 

Ti a letra e eu a música  (2007)

 

O atraente gancho de 'Music and Lyrics' está no entretemento que provoca ver a Hugh Grant interpretar a unha aseada estrela de rock dos anos oitenta ansioso por volver ao máis alto. Comedia que abre lume con boa metralla verbal de corte clásico e inclúe insidiosos apuntamentos de crítica cultural

 

 

PROCURAR POR:

Iniciais do título